Το 5g είναι ήδη εδώ και σύμφωνα με την Cosmote θα ξεπεράσει σε πληθυσμιακή κάλυψη το 90% μέσα στο 2023. Η πέμπτη γενιά σύνδεσης στο διαδίκτυο φέρνει σχεδόν 100 φορές
μεγαλύτερες ταχύτητες και βελτιώσεις και λύσεις που θα φέρουν μεγάλες αλλαγές σε πολλούς τομείς, με έναν από αυτούς να είναι η οικονομία. Ειδικά η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε μία ευκαιρία να μετατραπεί σε κόμβο ανάπτυξης, και να αλλάξει το οικονομικό κλίμα που έφεραν σχεδόν 10 χρόνια κρίσης.