Ο Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη συνεχίζει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών προς τα μέλη του με την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας σε επιλεγμένες καλλιέργειες του.

Οπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου "παρόλο το μικρό κλήρο στη χώρα μας η ανάπτυξη καλλιεργειών μέσω των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την αγροτική παραγωγή της χώρας μας. 
Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγη προχώρησε σε συνεργασία με το gaiasense, και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση έξι (6) τηλεμετρικών σταθμών καταγραφής ατμοσφαιρικών δεδομένων, σχεδιασμού και κατασκευής της εταιρείας. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η καταγραφή δεδομένων ατμοσφαιρικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διύγρανση φύλλων, hli κλπ., για την ανάπτυξη και προσαρμογή επιστημονικών μοντέλων που θα υποστηρίξουν τη βελτιστοποίηση της παραγωγής μελών του Συνεταιρισμού.
Μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense θα υποστηρίξουν τους παραγωγούς του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη για τις καλλιέργειες βαμβακιού, ρεβιθιού, μαρουλιού και μηδικής, καλύπτοντας αντιπροσωπευτικές καλλιέργειες του Συνεταιρισμού.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης καλλιεργητικής περιόδου, σε συνεργασία με επιλεγμένους παραγωγούς του Συνεταιρισμού, θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος λεπτομερούς καταγραφής των μικροκλιματικών παραμέτρων της περιοχής, θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των καλλιεργητικών εργασιών των παραγωγών (αρδεύσεις, λιπάνσεις, ψεκασμοί, κλαδέματα κλπ.) και των επιτόπιων παρατηρήσεων, μετρήσεων και αναλύσεων, μέσω των κατάλληλων εφαρμογών για smartphonesκαι Η.Υ. Σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει εκπαίδευση των γεωπόνων του Συνεταιρισμού στη χρήση αυτών των εφαρμογών, με σκοπό την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων.
Κατά τη δεύτερη καλλιεργητική περίοδο θα ξεκινήσει η σταδιακή παροχή συμβουλών στους παραγωγούς της περιοχής και αναμένεται να επεκταθεί ο αριθμός των παραγωγών που καλύπτονται από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Μέσω των υπηρεσιών του gaiasense, οι παραγωγοί θα λαμβάνουν συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν καλλιεργητικές εργασίες όπως η λίπανση και η φυτοπροστασία, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματικότητά τους και μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί αναμένεται να δουν αύξηση της παραγωγής τους και βελτίωση της ποιότητάς της, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγής και κατά συνέπεια των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και τελικά αύξηση της κερδοφορίας τους μέσω της παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας."