Ανακοίνωση μέσω της οποίας ζητά να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα κανονικής αγοράς των φαρμάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Η Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας, καλεί την διοίκηση του ΓΝΛ, της 5ης ΥΠΕ και το υπουργείο υγείας, να δώσουν άμεσα λύση στο σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται με δική τους ευθύνη, για την κανονική αγορά και διάθεση όλων των φαρμάκων στους ασθενείς που τα χρειάζονται.

Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, σχετίζεται με την έλλειψη ενός σημαντικού μέρους των χρημάτων που απαιτούνται σε μηνιαία και ετήσια βάση για την κάλυψη όλης της φαρμακευτικής δαπάνης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με αποτέλεσμα κάθε μήνα στο τελευταίο δεκαήμερο περίπου, να υπάρχει αδυναμία αγοράς φαρμάκων, λόγω έλλειψης χρημάτων.

Ποιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προβλέπει για το 2019 το ποσό των 6.080.000 ευρώ για την φαρμακευτική δαπάνη και με απόφαση της διοίκησης δεσμεύεται κάθε μήνα το ποσό των 508.000 ευρώ (δωδεκατημόριο).

Η φαρμακευτική δαπάνη όμως δεν είναι στατικό μέγεθος, αλλά έχει μη προβλέψιμες διακυμάνσεις και ως εκ τούτου από τις αρχές του έτους η μηνιαία πραγματική δαπάνη κυμαίνεται περί τις 600.000 ευρώ τον μήνα.

Η διακύμανση της φαρμακευτικής δαπάνης ειδικά στην ογκολογία, επηρεάζεται π.χ. λόγω της νέας έγκρισης και ένταξης στον θετικό κατάλογο καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους ή λόγω της αύξησης του ρυθμού προσέλευσης για αντιμετώπιση αρρώστων με νοσήματα που η θεραπεία τους έχει μεγαλύτερο κόστος και εμπλέκει νεώτερα ακριβά φάρμακα όπως π.χ αντισώματα ανοσοθεραπείας.

Έτσι για τον Ιούνιο διατέθηκε στο φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας το ποσόν των 380.000 ευρώ (μειωμένο σε σύγκριση με το προβλεπόμενο δωδεκατημόριο με στόχο την προοδευτική μείωση της υπέρβασης). Το ποσόν για τον Ιούνιο, όπως ήταν αναμενόμενο, ήδη εξαντλήθηκε και δεν υπάρχουν χρήματα για την αγορά φαρμάκων ως το τέλος του μήνα.

Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις αυτών των περιορισμών υφίσταται το Τμήμα Κλινικής Ογκολογίας και οι καρκινοπαθείς άρρωστοι υπό θεραπεία, δεδομένου ότι το Ογκολογικό λόγω του υψηλού κόστους των αντικαρκινικών φαρμάκων και των βιολογικών παραγόντων καλύπτει το 50% περίπου της φαρμακευτικής δαπάνης του ΓΝΛ.

Αποτέλεσμα της έλλειψης χρημάτων για προμήθεια φαρμάκων είναι οι αναβολές θεραπειών αρρώστων με καρκίνο προς το τέλος κάθε μήνα, ή η χορήγηση ελλιπούς θεραπείας (π.χ χορήγηση 3 εκ των 4 φαρμάκων του σχήματος χημειοθεραπείας).

Στα τέλη Μαΐου, ελλιπώς ή με αναβολή χορηγήθηκαν οι συνεδρίες χημειοθεραπείας σε 30 και πλέον αρρώστους, ενώ για την επομένη εβδομάδα θα αναβληθούν πλήρως ή θα χορηγηθούν με ελλείψεις φαρμάκων οι θεραπείες 50 αρρώστων.

Η χορήγηση της χημειοθεραπείας στον προβλεπόμενο βάσει του σχήματος θεραπείας χρόνο, είναι εκ των ων ουκ άνευ και αποτελεί επείγουσα ιατρική υπηρεσία, λόγος για τον οποίο εξ άλλου η αντικαρκινική θεραπεία χορηγείται και σε περίπτωση απεργίας από προσωπικό ασφαλείας.

Η άνευ ιατρικού λόγου αναβολή θεραπείας ή η τροποποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Αυτή η επικίνδυνη πολιτική για την υγεία ασθενών, πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Με ευθύνη του Δ.Σ του ΓΝΛ, της 5ης ΥΠΕ και της ηγεσίας του υπουργείου υγείας, πρέπει να εξασφαλισθούν άμεσα όλα τα απαιτούμενα χρήματα για την κανονική αγορά των φαρμάκων για όλους τους ασθενείς στο ΓΝΛ και σε κάθε άλλο νοσοκομείο».