Τη σύμβαση των αρχιτεκτονικών προτάσεων για την επανάχρηση του παλιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας υπέγραψε την περασμένη Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον κ. Δημήτριο Παπαδόπουλου Πολιτικό Μηχανικό.

Το αντικείμενο αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση του φακέλου προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης του έργου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει τίτλο «Επανάχρηση του κτιρίου του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας» και η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 24.676,00 € με ΦΠΑ.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διατήρηση και αξιοποίηση όλων των ιστορικών μνημείων του τόπου μας.

Το εμβληματικό κτίριο που στεγαζότανε το παλιό 1ο Δημοτικό, δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο και να μην ασχοληθούμε με την λειτουργική αξιοποίησή του ως δημοτικού πολυχώρου για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές δραστηριότητες.

Ένα κτίριο με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, χτισμένο το 1907 συνολικού εμβαδού 608,04 τ.μ., το οποίο αποτελείται από δύο ορόφους, έχει εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου, ωστόσο μπορεί μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, να ανακαινιστεί ριζικά και με την επανάχρηση του να υπάρξει η λειτουργική επανένταξή του στον ιστό της πόλης.

Βασική επιδίωξη μας είναι η άμεση αποκατάσταση του, με στόχο τη διατήρηση της αυθεντικότητας του και αποκατάσταση όσο είναι δυνατόν της αρχικής μορφής του».

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιλαμβάνονται οι εργασίες σύνταξης των σχεδίων των τεσσάρων αρχιτεκτονικών όψεων του κτιρίου του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας, καθώς και η σύνταξη των οριζόντιων και κατακόρυφων αρχιτεκτονικών τομών με τα στοιχεία θερμομόνωσης εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.

Στα πλαίσια του αντικειμένου θα πρέπει να παραδοθεί η αρχιτεκτονική πρόταση για την επανάχρηση του πρώην 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας.

Θα παραδοθούν επίσης όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την σύνταξη και την προετοιμασία της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στην με αρ. πρωτ.  16401/28-08-2020 πρόσκληση, στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων. 

Η περιγραφή των υπηρεσιών περιλαμβάνει επίσης την αποσαφήνιση του προς μελέτη αντικειμένου ώστε να συνταχθεί από την υπηρεσία η μελέτη. (Υποστήριξη στην εξασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών και των εγκρίσεων που απαιτούνται, συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, με αναφορά στα βασικά τεχνικά/λειτουργικά χαρακτηριστικά και περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων με οικονομοτεχνική ανάλυση και τεκμηρίωση).

Το σύνολο των παραδοτέων (κείμενα και σχέδια) υποβάλλεται σε έντυπη αλλά και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή.