Από τη διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας ενημερώνεται «το επιβατικό κοινό της πόλης ότι καθίσταται προαιρετική η χρήση μάσκας από τους οδηγούς Αστικών Λεωφορείων στην περίπτωση που υπάρχει διαχωριστικό απομόνωσης από τους υπόλοιπους επιβάτες.

Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ με αριθμό φύλλου 2401 τεύχος Β «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» στο άρθρο 7 και στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που σε Αστικά Λεωφορεία υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό από τους υπόλοιπους επιβάτες η χρήση μάσκας από τον οδηγό είναι προαιρετική ενώ παραμένει η υποχρέωση οι επιβάτες να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας κατά την επιβίβασή τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στην περίπτωση των λεωφορείων και των οδηγών του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας  όπως δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Μιχάλης Σακελλαρίου από τις πρώτες κιόλας μέρες της εκδήλωσης της πανδημίας η εταιρεία ενεργώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης τόσο προς τους οδηγούς όσο και προς τους επιβάτες τοποθέτησε διαχωριστικό Plexiglas στην καμπίνα του οδηγού με αποτέλεσμα να διαχωρίζεται η θέση του από τους επιβάτες.

Ήταν το πρώτο Αστικό ΚΤΕΛ που πήρε την πρωτοβουλία αυτή και ομοίως ακολούθησαν αρκετά άλλα ΚΤΕΛ. Με την παραπάνω απόφαση πλέον καθίσταται προαιρετική η χρήση μάσκας από τους οδηγούς.

Επισημαίνουμε ακόμη μία φορά ότι το όριο της πληρότητας της κάλυψης θέσεων καθήμενων και όρθιων ανέρχεται στο ποσοστό του 65% τουτέστιν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι 60 άτομα.

Γνωστοποιούμε επίσης ότι συνεχίζονται τακτικά οι απολυμάνσεις και οι καθαρισμοί των λεωφορείων τόσο στον χώρο του αμαξοστασίου όσο και κατά την διάρκεια της υπηρεσίας από τους οδηγούς.»