Σε ανακοίνωση του 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής η μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2017-2018 αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με:

Την αριθμ. πρωτ. 89047/ΓΔ4/26-05-2017 Εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Το αριθμ. πρωτ. Φ1α/98666/Δ4/13-6-2017 έγγραφο του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Για το σχολικό έτος 2017-2018 για την εγγραφή, την ανανέωση της εγγραφής ή την μετεγγραφή των παιδιών σας, σας παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

Από 19 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2017 να υποβάλετε Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για το ΕΠΑΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Ε.Θ.)

https://e-epal.minedu.gov.gr συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα. Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται στοιχεία όπως:

Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης

Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ Τάξη ή στον Τομέα της Β΄ Τάξης ή στην Ειδικότητα της Γ΄ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας

Σημειώνεται ότι:

Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από οποιαδήποτε τάξη του 1ου ΕΠΑ.Λ. έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην οποία έχουν προτεραιότητα εγγραφής.

Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά προτίμησης που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:        https://e-epal.minedu.gov.gr και οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που επιλέχθηκαν προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση μη λειτουργίας του Τομέα ή της Ειδικότητας στο σχολείο φοίτησης , οι μαθητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν στο επόμενο σχολείο (της σειράς προτίμησής τους) στο οποίο εγκρίθηκε η λειτουργία Τομέα ή Ειδικότητας και ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-epal στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Στην περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια κατανεμήθηκε σε ολιγομελές τμήμα του οποίου δεν έχει εγκριθεί η λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου, αναμένει νεότερη ενημέρωση έως τη 10η Ιουλίου.

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία μαθητής/τρια δεν κατανεμήθηκε σε κανένα σχολείο, η διαδικασία κατανομής του/της θα γίνει από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία απευθύνεται έως το τέλος Ιουνίου, όπου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή του/της σε υπάρχοντα τμήματα.

           Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο 1Ο ΕΠΑ.Λ.  κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην εφαρμογή και είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εγγραφής, κατατίθενται και ελέγχονται από τον Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο κατατάχθηκαν οι μαθητές/τριες.

Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

Λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων που διενεργούνται στο σχολείο μας, αυτό θα είναι ανοιχτό για γονείς και μαθητές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ημερομηνίες

19/06/2017

20/06/2017

21/06/2017

23/06/2017

Ώρες

Από 08.00 έως 14.00

Από την λήξη των Πανελλαδικών 12.15 έως 14.00

Από την λήξη των Πανελλαδικών 12.15 έως 14.00

Από 08.00 έως 14.00

Για κατάθεση δικαιολογητικών οριστικής εγγραφής από

26 έως 30 Ιουνίου από ώρα 08.00 έως 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας:

http://1epal-laris.lar.sch.gr

και στο τηλέφωνο 2410 615961