Την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του έργου του νέου αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα του Μικρού Βουνού είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος επικεφαλής κλιμακίου που επισκέφθηκε την περιοχή.

Το έργο που κατασκευάστηκε είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ και η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την σημαντική συνεισφορά και συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αφορά στην κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 1.000μ3, στη βελτίωση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων και στην κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 16.024 μέτρων.

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το έργο της βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου που ολοκληρώθηκε στην τοπική κοινότητα του Μικρού Βουνού είναι ένα πρωτοποριακό έργο, από τα πρώτα στη Θεσσαλία. Το χαρακτηρίζω πρωτοποριακό γιατί με αυτό επιτυγχάνουμε την άρδευση αγροκτημάτων δια βαρύτητας μέσω γεωτρήσεων και όχι μέσω της φυσικής ροής του νερού (από φυσικές πηγές, αναβλύσεις ή άλλες εκροές ύδατος που εμφανίζονται στην επιφάνεια του εδάφους) εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια αρδευτικού νερού και την οικονομικότητα στις δαπάνες ενέργειας.

Στο Μικρό Βουνό οι δύο υφιστάμενες γεωτρήσεις τροφοδοτούν τη νεοκατασκευασθείσα, σε κατάλληλο υψόμετρο δεξαμενή στο όρος «Δογατζής», η οποία εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιέσεις του σύγχρονου αρδευτικού δικτύου. Δια βαρύτητας πλέον μπορεί να αρδευτούν περίπου 4.000 στέμματα.

Να σημειωθεί ότι το κόστος μεταφοράς του νερού από τις γεωτρήσεις στη νέα δεξαμενή που κατασκευάστηκε είναι κατά πολύ χαμηλότερο του κόστους της απευθείας άρδευσης από τις γεωτρήσεις, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Κι αυτό γιατί, εκτός των άλλων, με το νέο έργο προβλέπεται να μειώσουμε κατακόρυφα τις βλάβες που παρατηρούνταν στους αγωγούς μεταφοράς του νερού.

Και με αυτό το έργο κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να είμαστε στο πλευρό των αγροτών του Δήμου μας. Με τη διαρκή συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων με την αμέριστη υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατασκευάσαμε και παραδώσαμε στους αγρότες της περιοχής ένα έργο που εξασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού λόγω των νέων αγωγών που τοποθετήθηκαν. Έτσι επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστους καλλιέργειας των προϊόντων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόμοιο έργο κατασκευής αγωγών μεταφοράς νερού, συνολικού μήκους 8.385 μέτρων, έχει κατασκευαστεί και στην τοπική κοινότητα του Νέου Περιβολίου. Το έργο λειτουργεί με άριστα αποτελέσματα και δίνει λύσεις στο πρόβλημα της άρδευσης των αγροτών της περιοχής».

Στην επιστασία του έργου συνόδευαν το Δήμαρχο οι Αντιδήμαρχοι Σωτήρης Νταφόπουλος και Σωτήρης Σωτηρίου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ΔΕ Κραννώνα Απόστολος Μαξιμιάδης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μικρού Βουνού Δημήτρης Γκουτζιούλας.